gototopgototop
Polish Belarusian Bulgarian Catalan Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Urdu
Reklama
Logowanie
Obecnie gościmy
Teraz online:
  • Gości: 19
Patronat medialny
Reklama
Reklama
Reklama
Info Ratownik-med.pl
Reklama
Reklama
Pogoda
Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj:3891
mod_vvisit_counterWczoraj:3799
mod_vvisit_counterW tym tygodniu:11813
mod_vvisit_counterTydzień temu:25817
mod_vvisit_counterW tym miesiącu:69742
mod_vvisit_counterMiesiac temu:132258

Obecnie gościmy: 49
Twoje IP: 54.205.59.78
,
Dzisiaj jest: Kwi 16, 2014
Get Adobe Flash player
               
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Prawo w ratownictwie medycznym

ABC a Wolters Kluwer business

Dzięki uprzejmości wydawnictwa prawniczego Wolters Kluwer w dzialePrawo w ratownictwie "Prawo w ratownictwie" będziemy cyklicznie zamieszczali porady prawne.  Tamtyka porad będzie dotyczyła głównie pracy zawodowej ratowników medycznych i innego personelu wchodzącego w skład systemu ratownictwa medycznego. Wydawnictwo Wolters Kluwer ma w swojej ofercie innowacyjny produkt ABC Serwis Prawo i Zdrowie , który jest poradnikiem prawnym dla branży medycznej.

09
Lut
2010

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz

ImageKsiążka stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie przepisów nowej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi, które z racji swej nowości, braku dotychczasowego komentarza i orzecznictwa budzą liczne wątpliwości interpretacyjne i stwarzają trudności w stosowaniu.

Opracowanie będzie przydatne w codziennej praktyce nie tylko prawnikom zajmującym się ochroną zdrowia, ale także dyrektorom szpitali, pogotowia ratunkowego, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, a także pracownikom administracji rządowej na poziomie województw, pracownikom Narodowego Funduszu Zdrowia, a także samorządom terytorialnym oraz publicznym i niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Autorzy: Stefan Poździoch, Przemysłąw Guła, Tomasz Filarski, Jarosław Kycia, Marcin Mikos, Piotr Pochopień, Michał Waszkiewicz

Pozycja dostępna m.in. w internetowej księgarni prawniczej Profinfo.pl

 
18
Sty
2010

SOR - dokumentacja medyczna

Image Pytanie:
Jaką dokumentację indywidualną należy prowadzić w szpitalnym oddziale ratunkowym?
Czy musi być to historia choroby?
Czy pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym stanowi hospitalizację?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 16 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), dysponent jednostki ma obowiązek prowadzić dokumentację medycznych czynności ratunkowych zgodnie z przepisami o zakładach opieki zdrowotnej.

Należy zatem prowadzić dokumentację taką, jaka ma być założona w oddziale szpitalnym, czyli określoną przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.). W zakresie dokumentacji indywidualnej - oczywiście musi ona być prowadzona. Z oczywistych względów treść tej dokumentacji będzie uwzględniała specyfikę szpitalnego oddziału ratunkowego, ale każdy pacjent musi mieć założoną indywidualną dokumentację. Nadto pacjent opuszczający szpitalny oddział ratunkowy musi otrzymać kartę informacyjną, taką jaką wydaje się przy wypisie ze szpitala.

Czy pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym jest hospitalizacją?

Żaden przepis tego nie rozstrzyga wprost, niemniej jednak odpowiedź zawarta jest już w samej nazwie - szpitalny oddział ratunkowy. Pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym jest hospitalizacją, ale szczególnego rodzaju. Nie musi bowiem trwać nawet jednej doby. Natomiast pacjent do szpitalnego oddziału ratunkowego musi być przyjęty i z niego wypisany. Warto wskazać, że z punktu widzenia zasad finansowania świadczeń szpitalnych oddziałów ratunkowych przez NFZ produkty realizowane na szpitalny oddział ratunkowy są osobną, obok hospitalizacji i porad ambulatoryjnych, kategorią.

Agnieszka Sieńko
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

 
18
Sty
2010

Ratownik medyczny w SOR - praca w warunkach szczególnych?

ImagePytanie:
Czy praca ratownika medycznego zatrudnionego w szpitalnym oddziale ratunkowym jest pracą w warunkach szczególnych?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 8 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Praca ratownika medycznego jako taka nie jest pracą w szczególnych warunkach.

Pozycja 18 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) stanowi, że praca członka zespołu ratownictwa medycznego jest pracą w szczególnym charakterze. A zatem należy zbadać jaka jest definicja zespołu ratownictwa medycznego.

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), zespół ratownictwa medycznego to jednostka systemu ratownictwa medycznego odmienna od szpitalnego oddziału ratunkowego i udzielająca pomocy w warunkach pozaszpitalnych. W praktyce są to zespoły karetek pogotowia. Nie przesądza zatem o pracy w szczególnym charakterze fakt kwalifikacji ratownika medycznego ani zatrudnienia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Rozstrzygające w ocenie autorki jest to, czy dana osoba (ratownik medyczny) jest członkiem zespołu ratownictwa medycznego działającego w warunkach pozaszpitalnych. Formalnie bowiem taka osoba może być zatrudniona w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale to nie wystarcza.

Agnieszka Sieńko
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

 
17
Gru
2009

Kierowcy pogotowia - utrata kwalifikacji w styczniu 2011 r.?

ImagePytanie:
Czy kierowcy pracujący aktualnie w pogotowiu ratunkowym zgodnie z art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tracą kwalifikacje do pracy w styczniu 2011 r. zgodnie z art. 63 ustawy?

Chodzi oczywiście o tych pracowników, którzy nie mają tytułu ratownika medycznego ani pielęgniarki czy pielęgniarza, uprawniającego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 23 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Osoby zatrudnione w pogotowiu ratunkowym wyłącznie w charakterze kierowców będą mogły być nadal zatrudnione, jeśli nie zostaną z nimi rozwiązane umowy. Natomiast kierowca, który do tej pory był jednocześnie zatrudniony w charakterze ratownika, ale nie posiadał kwalifikacji wymaganych przez art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.; dalej jako: u.p.r.m.), z dniem 1 stycznia 2011 r. utraci zatrudnienie, jeśli do tego czasu nie uzyska kwalifikacji zawodowych wymaganych od ratownika medycznego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 36 ust. 3 u.p.r.m., w skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzi kierowca karetki w przypadku, gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

 
17
Gru
2009

Kierowcy pogotowia na zleceniu - świadczenia zdrowotne

ImagePytanie:
Czy można uznać, że kierowcy karetek pogotowia zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia udzielają świadczeń zdrowotnych i w związku z tym nie podlegają postępowaniu z ustawy o zamówieniach publicznych?
Zaznaczam, że kwota wydatkowana na wykonywanie zadań kierowców w roku przekracza 14 tysięcy euro.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 12 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie


W ocenie Autorki kierowca karetki nie udziela świadczeń zdrowotnych. Definicja świadczenia zdrowotnego zawarta jest w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.).

Powołany przepis zawiera katalog działań uznanych za świadczenie zdrowotne i obejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:

1) badaniem i poradą lekarską;
2) leczeniem;
3) badaniem i terapią psychologiczną;
4) rehabilitacją leczniczą;
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
6) opieką nad zdrowym dzieckiem;
7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;
8) pielęgnacją chorych;
9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi;

 
02
Gru
2009

Ratownik medyczny a stwierdzenie zgonu

ImagePytanie:
Kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie stwierdzania zgonu
i jego przyczyny uprawniony jest do stwierdzenia zgonu, jeżeli w składzie zespołu ratownictwa medycznego, który wyjechał na interwencję, nie ma lekarza?

W świetle ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym istnieje możliwość funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego bez lekarza.
Kto w takiej sytuacji uprawniony jest do stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu, jeżeli
w skład zespołu wchodzi wyłącznie ratownik medyczny lub pielęgniarka? Czy osoby te są uprawnione do stwierdzenia zgonu, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 14 marca 2007 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym do stwierdzenia zgonu i wypisania karty zgonu uprawniony jest:

1. lekarz POZ, który jako ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich;
2. lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania;
3. lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony w przychodni bądź ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej (wiejski, felczerski punkt zdrowia) i sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem, w którym znajdują się zwłoki;

 

Przegląd artykułów

Najczęściej czytane

Panel logowania

               
Subskrypcja

Subskrybuj teraz!

Chcesz być na bieżąco, skorzystaj z subskrypcji Portalu Ratownik-med.pl już teraz !
captcha
Odwiedź nasze profile
FacebookTwitterYoutubeKaretki
Profil użytkownika
Odwiedzin: 0
Ratowniczy e-Sklep

RatCZAT - podyskutuj!
Ostatnio na czacie: Zuzka

Przejdź na czat

Galeria ratownicza

Bezpieczny przejazd - Kołobrzeg
"Bezpieczny przejazd" - Koł...
Bezpieczny przejazd - Kołob...
Wypadek na drodze krajowej nr 6 k/Dębicy
Na 6 - tce znowu niebezpie...
Wypadek na drodze krajowej ...
Spalona S5 Bydgoszcz-3
Samozapłon karetki S5 Bydgo...
Spalona S5 Bydgoszcz-3
Migawki
REKLAMA REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA REKLAMA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ! 
Wyślemy Ci ofertę.
Kanał RSS Ratownik-med.pl
ESKUMED - RATOWNICTWO MEDYCZNE GMINA RYMAŃ hafciarnia Portal Miasta i Gminy Resko